Op naar eerherstel

· Category

Op zoek naar rust in heftige periode

De wedstrijd van afgelopen zondag heeft zowel op het sportieve als organisatorische vlak het slechtste scenario voor NEC opgeleverd. Sportief betekende de nederlaag tegen NAC Breda de definitieve degradatie. De nacompetitie gold als laatste strohalm, maar deze kon helaas niet worden aangegrepen om lijfsbehoud te realiseren. Niet zo lang geleden, tijdens de laatste reguliere speelronde in Heerenveen, stond NEC virtueel op 15e de plek op de eindrangschikking. Dit had heel wat rust had kunnen brengen binnen de Nijmeegse club. Voor de tweede maal bleek de nacompetitie geen redding te betekenen.

Door de degradatie zal niet alleen de selectie van het eerste team een ander gezicht gaan krijgen, maar ook de invulling van posities binnen directie en bestuur worden opnieuw ingericht. Helaas heeft de missie van de vertrekkende mensen binnen directie en bestuur geen succesvol einde gekend. Waar er jaren succesvol is gewerkt aan een gezond NEC hebben de prestaties op het veld toch zwaarder gewogen. Op de inzet, goede bedoelingen en plannen die zijn neergezet kan positief worden terug gekeken. Zaken waarin zeker waardering mag worden uitgesproken naar de betrokkenen.

De komende tijd staat in het teken van het opzoeken van rustiger vaarwater waarin allereerst het technisch beleid moet worden opgetuigd. Daarna zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor de andere afdelingen en entiteiten binnen NEC. Hopelijk worden de negatieve berichtgevingen rondom de club snel doorbroken met goed nieuws en worden er stappen in de goede richting gezet.

Op JuPla kan, ondanks de droevige terugstap van NEC, weer worden gerekend het aankomende jaar. De komende tijd wordt men op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en planning voor het nieuwe jaar. De club heeft alweer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen voor het nieuwe seizoen. We kijken er naar uit om alle leden te treffen tijdens de komende evenementen en uiteraard in de nieuwe jaargang. Juist het komende jaar hebben we iedereen nodig om op zoek te gaan naar eerherstel!

 

NEC

 

Written by JuPla · · Category